obloader 导入表结构报错

oceanbase:3.1.3
obloader:3.0.0

obloader 命令行:/home/admin/ob-loader-dumper-3.0.0-RELEASE-ce/bin/obloader -h 1.1.1.1 -P 2883 -u root --sys-user=root --sys-password=oceanbase -c obce-3zones -t obtest_tnt -D db1 --ddl --all -f /home/admin/obdumper

报错截图:

log.zip (1.3 MB)

你好,

导入DDL语句时,执行 CREATE INDEX 报Timeout错误。

解决办法一:可以尝试将租户的内存调大再重新导入;
解决办法二:在客户端使用source命令导入DDL语句;

1 个赞